Artiklar

F3Bel - Luleå - 4:e tävlingen

2012-08-30 09:10 av Lars Olsson 


Vinden pendlade mellan nord och nordost. Vid termikbildning så drar då större eller mindre lyft-sjok mot fältet då det ligger i uppförsbacke. Då är det relativt lätt att flyga fullt i termiken. Saknas termik blir tiderna för dom bästa ändå relativt lika kanske pga hangeffekten från terrängen. Termiken blir alltså inte särskilt utslagsgivande om man inte missar förståss. Det här märktes även i distansen. När vi hade bra luft flögs många sträckor av många piloter. Och den relativt svaga vinden gav inga stora fördelar för de tyngre modellerna

 

På den gamla F3B-tiden sa man att ”tävlingar vinns i distansen och förloras i speeden”. Och efter 3 omgångar termik och distans så ledde Peder med 5 923 p före undertecknad med 5 586 p och Lars med 5 428 p. Ett gäng på 3 piloter låg samlade strax över 5 000 p. Inte helt jämt, inte oväntat men ändå med möjligheter för de flesta kan man tycka. Men så var det ju det här med speeden…. och här är Peder helt omöjlig. Med speeden inräknad vinner han tävlingen med 1 187 p tillgodo på tvåan Lars som slog trean Olaf med 302 p. I F3Bel-tid är det sannerligen så att man vinner tävlingar i speeden.

 

 

Nivån på flygandet har höjts jämfört med i fjol. Tävlandet och att flera tränar märks. I termiken får fler höga landningspoäng och i distansen flyger många så bra som väder och material tillåter. Där vi alla (med ett undantag!) kan bli bättre är speeden. Att flyga rätt dvs kortaste väg och att få till vändningarna kräver träning –och trimning.
 

Själva arrangemanget flöt fint. Ett stort tack till Hans som frivilligt hjälpte till med sekretariatet och till Jörgen som fixade kaffe i klubbstugan. Flera åskådare kom o gick under dagen och här skulle vi haft en speaker eller något annat som gjort tävlingsformen begriplig för de icke-frälsta.
 

En modell gick åt. Tyvärr var det min och jag hade behövt den sista speeden. Efter sista distansen i svängen in för landning så inträdde TLC (Total Loss of Control). Haveriutredning pågår

Efter tävlingen kollades Altimetrarna och konstaterades att flera hade loggat otillåten starthöjd i termiken. Detta och att man kan nyttja (hög) motoreffekt i ingången till speeden är vad jag förstår inte i den anda som nuvarande regler har skapats. Det blir något att fundera på under vintern.

 

Björn Lindgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: