Artiklar

F3Bel - Tävlingsform utan funktionärer ? !

2011-08-19 13:59 av Lars Olsson 

 

 

När vi skapade F3Bel, var vi väl medvetna om hur svårt

det är att få tag i tillräckligt många funktionärer.

 

Målsättningen var att kunna genomföra tävlingar utan ”inhyrda” funktionärer, dvs. vi skulle vara funktionärer åt varandra.

 

Det paradoxala med vårt startsystem blev:
desto fler deltagare – desto fler funktionärer –

desto enklare att genomföra tävlingen!

 

Här nedan visar jag startordningen med 6 – 9 tävlande i Distans, den disciplin som kräver flest funktionärer.

 

Grundrecept:
De som inte flyger är funktionärer och placeras i första hand vid B-porten, som bemannas med 3 funktionärer (piloter).

Detta innebär:    

                                            Antal Funktionärer (Piloter) vid:

Deltagare (Piloter)                        B-port                A-port

            6                                         3                       0

            7                                         3                       1

            8                                         3                       2

            9                                         3                       3

 

Tävling med 6 deltagare innebär alltså att piloten själv bedömer när A-linjen passeras, men vi behöver bara ”ragga upp” en (1) funktionär för att lösa detta (ev.) problem.

 

 

 

 

 

 

 

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: