Artiklar

F3B i Sverige

2011-04-13 07:22 av Joakim Ståhl 

 

(Denna läsning kräver en stor kopp rykande kaffe…, eller liknande!)

 

Ärade flygkamrater!
Här följer några rader om multisegelklassen som har benämningen F3B. En framgångsrik FAI klass ur svenska ögon. Nedanstående skriftalster bygger på 30 års historiska erfarenheter och nutidsresonemang F3B-flygare i mellan.
I F3B-klassens linda fanns i Sverige skickliga segelflygare som i vissa avseenden höll god internationell klass. Vi är nu ungefär i mitten av 70-talet. Flera piloter modifierade utländska konstruktioner. Det fanns ganska tidigt en inhemsk utveckling av modeller och kunskaperna växte.
Det var i mitten av 80-talet som det tog fart och Sverige började snart synas i de internationella resultatlistornas övre del. Tekniksprånget under 80-talet skapade nationellt ett tomrum för de flygare som av olika anledningar inte hängde med på ny teknik. Det saknades en mellanklass och framförallt arrangörer då pilotmaterialet börjar tryta. Arrangemangen var ganska tunga i och med att distansmomentet kräver 3-4 funktionärer vid respektive brytpunkt, bas A och B.
Steget från F3B-T till F3B-FAI blev väl stort och 1988 togs klassen F3B-Sport fram. En klass som såhär i efterhand nog kom några år för sent. Men som idag, på grund av att det finns mängder av bra segelflygsmaterial ute i landet, har goda utsikter.

 

 

Go Sweden go…

 

 

F3B 2011
Inom svenskt F3B finns erfarenheter och kunskaper till gagn för alla termikklasser (ex. F3J och F3K).
Alla termikflygare som har intresse ska kunna delta i F3B med en rimlig insats och utmaningsnivå.
Det ska kunna ske genom att:
- tillgodose lämplig klassindelning inom F3B så att deltagarna får en passande utmaning
- förenkla för arrangörer så att fler F3B tävlingar kan bli anordnade
- verka för att alla som tycker RC-segel är roande och vill utveckla sin förmåga får tillgång till kunskap och lämpliga utmaningar
- anordna träningshelger hos intresserade klubbar
- verka för mer utbyte framförallt med de två kusinklasserna

F3J och F3K

 


Propaganda
F3B handlar i grunden om en multiuppgifts VM-klass i termikflygning. Benämns ofta som segelflygets racingklass. Inom FAI benämns den: Multi Task Thermal Soaring Gliders.
Tvärt mot vad du kanske kan tro är F3B jämförelsevis en avstressad tillställning vad gäller att klara tävlingsuppgifterna. Det som gör klassen till en tämligen avslappnad sammankomst är bland annat de arbetstider som gäller för var uppgift. Du måste inte starta direkt när arbetstiden går igång, ett generöst tidsfönster finns för att du ska kunna klara de tre uppgifterna, termik, distans och hastighet. Man kan alltså göra en omstart (ny vinschstart) eller ta det lugnt och kolla in medtävlare under arbetstiden (som taktik eller dricka upp kaffet…).


Vilken termikflygare som helst klarar att flyga F3B-distans och -hastighet. Det handlar om att flyga 150 m bansträckor fram och tillbaka, i termik helst, inga egentliga konstigheter i sig för piloten. Det är troligen arrangören som får utföra det svåra i distansmomentet, nämligen ge signal för rätt modell på himlen, piloten behöver ju ”bara” flyga fram och tillbaka.

Det fina med de tre F3B uppgifterna är att du lär dig goda grunder för all slags segelflygning. Det handlar om att bli van att barlasta seglaren för att på ett effektivt sätt kunna utnyttja glidprestanda i olika väder och farter, samt få god harmoni på roderutslag, tyngdpunkt, starten mm.
 

Myter om F3B:

”Man” måste ha de dyraste och senaste planen för att ha en chans - Du har inte en chans med de dyraste och senaste seglarna om du inte vet att utnyttja dem! Ingen har börjat med F3B i Sverige med all utrustning i VM-klass. Man startar med det man har och anskaffar med tiden bättre material i symbios med att intresset och kunskaperna ökar.

F3B är inte kostsammare än någon annan FAI-klass till att börja med, jämförelsevis inte sedan heller. Elvinsch får man låna till en början och man flyger ihop med erfarna kamrater, så har i stort sätt alla startat.

 

 

Ahaa…, vind inför termikmomentet, hur var det nu - sjunkhastigheten påverkas knappast - glidtalet ökar, ...barlast, så här gör man!

 

Nationellt finns idag två huvudklasser att välja mellan. Tanken är att dessa samkörs så att deltagarna kan träffas och flyga tillsammans. Klasserna är följande:
F3B-Sport
F3B-FAI med Sportsman & Open

 

F3B-Sport, segelflygets folkraceklass, vänder sig till nykomlingar inom termikflyget, till dig som kanske är aktiv i en annan klass. Måhända har du tävlat i F3B förr och vill möta utmaningarna igen. F3B-Sport erbjuder lite mer racing än termikflygandet med enbart måltid och landningspoäng.
Lämpliga seglare är F3J-maskiner, RES exempelvis AVA, äldre seglare av F3J eller F3B-snitt. F3B-Sport är en egen klass och här möter du bara dem i denna klass.


F3B-FAI är den internationella klassen. Inom denna finns det två kategorier; Sportsman och Open. I Sportsman återfinns deltagare som kommit en bit i ”karriären”. Om du exempelvis har en del erfarenhet av termikflygandet så kan du inom Sportsman göra bra resultat med en F3J-seglare eller äldre F3B-maskin. Open består av mer internationell nivå på piloter och material. Om du anmäler dig till F3B-FAI så hamnar du i antingen Sportsman eller Open. Det regleras automatiskt efter ett poängsystem som beskrivs längre fram!

 

Sammanfattning:
Två huvudklasser finns: F3B-Sport och F3B-FAI. Det är inte några nya klasser annat än kategorin Sportsman inom F3B-FAI som är en poänglista för att få ett race under internationella toppnivån.

För en tävling nationellt är 4 omgångar vanligt (4x3 = 12 flygningar).

 


F3B-Sport - Folkraceklassen
Svensk introklass för multitasking som klubbades 1988. Den har testats i några olika varianter över tid. Arrangeras med fördel samtidigt med FAI-klassen så att ett teknikutbyte kan ske.
För de tre uppgifterna väger termikmomentet tyngre än i FAI. Det är alltså i Sport mer fokus på termikmomentet med motiveringen att man också ska ha chans att tävla med förekommande termikkärror.

 

Grundregler:
Samma modell måste användas för de tre delmomenten (termik, distans, hastighet) som bildar en omgång.
Termikmoment: 7-10 minuter beroende på väder. Arbetstidsfönster 2 minuter mer än måltiden. Exempel 7 minuter får 9 minuters arbetstidsfönster. 1000 p till segraren.
Distansmoment: 12 sträckor ger 1000 p. 25 p avdrag per missad sträcka.
Noll sträckor ger 0 p. Flygtid i bana max 4 minuter. Arbetstidsfönster 7 minuter
Hastighetsmoment: 2 sträckor á 150 m. 1000 p till segraren, övriga deltagare får 1 p avdrag per 1/10 sek (10 p/sek). Arbetstidsfönster 4 minuter.
Vindgräns: Stadig vind över 9 m/s
Groupscoring gäller som i FAI. Sportdeltagare möter bara varandra i tävlingen. Om F3B-Sport arrangeras samtidigt som en F3B-FAI tävling så flygs distansen endast om distansen flygs i F3B-FAI. De svenska undantagen för antalet omgångar för strykning gäller även Sport. Man får således stryka sämsta termik, distans och hastighet efter fyra omgångar.
Resultatlista per tävling och sammanställning av årets tävlingar. Obs! Reglerna är något modifierade jämfört med 1988 versionen och är under prov under 2011!

 

 

Vilken ska jag ta, Flamingon i speeden, den är ju ganska hygglig - just ja, man fick ju inte byta kärra, man måste ju använda samma modell i alla tre delmomenten, coolt...

 


F3B-FAI
Internationella regler med svenska tillägg.

 

Grundregler:
Samma modell måste användas för de tre delmomenten (termik, distans, hastighet) som bildar en omgång.
Termikmoment: 10 minuter. Arbetstidsfönster 12 minuter.
Distansmoment: Så många 150 m sträckor som möjligt på max 4 minuter.
Arbetstidsfönster 7 minuter.
Hastighetsmoment: 4 sträckor á 150 m. Arbetstidsfönster 4 minuter.
Vindgräns: 12 m/s
Groupscoring.

 

Två kategorier finns inom nationell F3B-FAI:

SPORTSMAN & OPEN

- Alla deltagare är med i en och samma tävling och alla flyger mot alla i omgångarna
- Sportsmanklassen innebär att tävlingsarrangören drar ut en separat resultatlista över dom som deltar i Sportsman och att en separat prisutdelning sker i denna klass utöver den totala prisutdelningen och Open-resultatlistan.

 

Sportsman blir dels en utvecklingsklass men också en raceklass för flygare strax under Open-toppskiktet. Man kan börja på Sportsmannivån med enklare material för att sedan uppdatera sin modellpark och utveckla sin kunskap.
Att se erfarna flygare i aktion brukar innebära en rejäl injektion - få goda råd av kunniga flygare under tävlingarna tillgodoser att kompetensen kan öka relativt snabbt.
När en Sportsmanflygare når en bestämd nivå blir denne automatiskt uppflyttad till Open. Det är baserat på ett poängsystem efter en rankinglista, se Sportsmanpoäng!

 

Sportsmanpoäng:
Sportsmanflygare får poäng enligt följande tabell:

Procent av vinnarens poäng ger Sportsmanpoäng!
100-96 % 5
95-91 %   4
90-86 %   3
85-81 %   2
80-75 %   1

- När Sportsmanpiloten uppnår 10 poäng så flyttas denne automatiskt över till Open inför nästkommande säsong
- Dom 10 poängen får räknas på de 2 föregående årens resultat. Exempelvis inför 2012 så räknas poängen från både 2011 och 2010 års tävlingar. I år 2011, får de som deltagit på en F3B-tävling de senaste två åren välja antingen Sportsman eller Open!
- Poängen samlas från alla F3B tävlingar under året, men det är endast de 3 bästa som räknas för kvalificeringspoäng
- Om man inte deltagit i F3B på 2 år flyttas man automatiskt till Sportsman

 

Tankar & Diskussionsunderlag

- Sportsman & Open-upplägget  i F3B, är på remiss i år

- Då taktik och kunnande i flera avseenden liknar varandra kan man få tillgodoräkna sig poäng från F3K eller F3J. De bästa poängen från 1 tävling från föregående år får medräknas för Open om så önskas. För F3J gäller att de fem främsta placeringarna från en (1) Sverigecuptävling får tillgodoräkna sig respektive 5, 4, 3, 2, 1 poäng

 


Arrangemang 2011
Under 2011 återfinns följande F3B-inriktade arrangemang:

 

Distansflygning är Rock´n Roll (9-10 april)
Distansflygningsseminarium där vi också ska testa en förenklad distansutrustning inför kommande tävlingar.

Äro genomförd, historisk milstolpe i och med ett smart distansarrangemang som radikalt minskar antalet funktionärer. En F3B-tävling kan eventuellt arrangeras med endast en funktionär som agerar tävlingsledare!

 

AGL Masters 2011 (30 maj, 1:a deltävling)

Tre deltävlingar genomförs med termik- och speedmoment huvudsakligen enligt F3B-konceptet.  Intressant klubb och hemsida, besök för mer info: http://www.antigravity.se/

 

Örebro Open F3B (21-22 maj)
Klasserna: Sportsman & Open

 

Örebro F3B Festival (20-21 augusti)
Klasserna: F3B-Sport, Sportsman & Open

 

Hjärtligt välkomna!

 

Med nöje sammanställt av:
AUS-Nils/RFK Ikaros - Joakim Ståhl ()
som eventuellt kan svara på eller förmedla eventuella frågor bland F3B-Flygarné

 

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: