Hur flyger man F3F?

F3F är en FAI tävlingsklass för segelflygplan i hastighetsflygning på hang.

 


SM i F3F 2023
 

Tävlingsmomentet går ut på att flyga 10 sträckor av en 100m lång bana på tid. Banan markeras av två portar på 100ms avstånd från varandra, portarna har syftlinor eller annat sätt att markera två plan som är parallella med varandra. En kontrollant vid varje port markerar med en ljudsignal när planet passerar syftlinjen. 

Vid en tävlingsstart har piloten och dennes medhjälpare 30 sekunder att kastat ut planet efter det att startsignal givits. Därefter har piloten 30 sekunder på sig att bygga energi i planet och gå in i banan och tidtagningen börjar. Ljudsignaler ges vid starten samt varje gång planet passerar en port efter en full 100m sträcka. Efter 10 sträckors har piloten flugit klart sin tävlingsstart och landar.  

Hastigheten som man flyger den 1km långa banan variera så klart beroende på många faktorer. Vindens styrka och riktning, hangets form och bärighet, luftens densitet och turbulens, samt så klart väldigt mycket planets prestanda och pilotens förmåga. Tider på under 40 sekunder är inte ovanliga vid bra förhållanden, men tider närmare 60 sekunder kan förekomma vid lätta vindar. 

I tävlingsreglerna finns det bestämmelser och gränsvärden för vind och regn, samt hur tävlingen ska organiseras för att säkerställa sportslig rättvisa. En tävling flygs normal under 1-2 dagar och alla piloter kan förväntas flyga flera starter, minst fyra rundor skall flygas för att en vinnare skall kunna koras, men ibland flygs fler än tjugo rundor under en tävling. 

Flygplanen som används är typiskt väldigt lika de plan man tävlar i klassen F3B, och många modeller är konkurrenskraftiga i båda klasserna. Det handlar om formgjutna fullkomposit-maskiner med en spännvidd runt 3 meter och en vikt mellan 2,2 kg - ca 4,5kg. Det är tillåtet att lägga i barlast i flygplanet för att anpassa det för olika vindförhållanden.

 

Från FAI Sporting Code
 

De kompletta reglerna för F3F i Sverige finns här: https://www.modellflygforbund.se/grenar/modellflyg/SMFF/tavlingar--rekord/tavlingsregler

 

https://www.modellflygforbund.se/grenar/modellflyg/SMFF/tavlingar--rekord/tavlingsregler?fbclid=IwAR315FEKHE4tnbYCJ4G3Mn2IEJL9f2C0KzzC7L3yApy-7f5jsFgJe_7uyMs

 

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: