F3Bel - Älvsbyn 1

Resultat

Plac.SMFF-nrNamnPoäng
1 71762 Peder Nordlöf 1000.00
2 69993 Lars Olsson 928.00
3 62820 Patric Sandberg 898.00
4 74033 Jonny Nilsson 887.00
5 3271 Olaf Bröms 821.00
6 54047 Bo Sundling 545.00
Klass: F3B - El
Från datum: 2014-05-17
Till datum: 2014-05-18
Ansvarig: Lars Olsson
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 0929-57058
Sista anmälningsdag: 2014-05-11

Information

Arrangör: MFK Jupiter

Plats: Höghedens flygfält, Älvsbyn

Briefing: 0930

Startavgift: 50kr
Tävlingsledare: Lars Olsson

Reservdag: Söndag 18/5

 

Vi flyger Termik, Distans och Speed.

F3Bel är en modifierad form av F3B-FAI.
Största skillnaden är att man i stället för en vinsch
använder en elmotor i planet för att erhålla starthöjden.
Vi har utgått från F3B-FAI reglerna och anpassat dessa för vårt ändamål.

 

ALTIMETER
Förutsättningen för att genomföra en F3Bel-tävling är
att flygplanet är utrustat med en altimeter
a)   som stänger av motorn senast 30 sekunder efter motorpåslag
b)   loggar höjd, tid och motorstatus.

Regler som avviker från F3B-FAI
MEDHJÄLPARE är inte tillåtet.
FLYGPLANETS VIKT får inte ändras under en och samma omgång.

POÄNGAVDRAG
I slutresultatet utdelas ett poängavdrag om 100 poäng
för varje 10 meter starthöjden överskrider 200 meter,
räknat inom en period om 10 sekunder efter motoravstängningen.
(Dvs. 100 p för höjd >200 ≤ 210 m och

ytterligare 100 p för höjd >210  ≤ 220 m osv.)