F3Bel - Älvsbyn 2 UTGÅR

Resultat

Klass: F3B - El
Från datum: 2017-09-16
Till datum: -
Ansvarig: Lars Olsson
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 0929-57058
Sista anmälningsdag: 2017-09-12

Information

Arrangör: MFK Jupiter

Plats: Högheden

Briefing: 1030

Startavgift: 100kr
Tävlingsledare: Jonny Nillson / Lars Olsson

Reservdag: Söndag 17/9

 

Vi flyger Termik, Distans och Speed.

F3Bel är en modifierad form av F3B-FAI.
Största skillnaden är att man i stället för en vinsch
använder en elmotor i planet för att erhålla starthöjden och att:
MEDHJÄLPARE är inte tillåtet
FLYGPLANETS VIKT får inte ändras under en och samma omgång
TÄVLANDE fungerar även som funktionärer.

 

ALTIMETER
Flygplanet skall vara utrustat med en altimeter
som stänger av motorn senast 30 sekunder efter motorpåslag
och  loggar höjd, tid och motorstatus.

 

STARTHÖJD

Inom en tidsrymd av 10 sekunder efter att motorn stängts av
får starthöjden inte överstiga 180m.

 

POÄNGAVDRAG 
I slutresultatet utdelas ett poängavdrag om 100 poäng
för varje 10 meter starthöjden överskrider 180 meter,
räknat inom en period om 10 sekunder efter motoravstängningen.
(Dvs. 100 p för höjd >180 ≤ 190 m och

ytterligare 100 p för höjd >190 ≤ 200 m osv.)