Föregående Nästa
Den sedan många år anvarige tävlingsledaren vid mikrofonen. Längst till höger nästa års tävlingsledare.